Pats efektyviausias būdas besimokant yra užrašų darymas. Tad pamaniau, kodėl man nepasidalinus savo užrašais ir su kitais? Taigi, šiame straipsnyje nagrinėsiu vieną svarbiausių temų JavaScript kalboje - closures. Prašymas paaiškinti closure dažnai iškeliamas techninių pokalbių metu, todėl labai svarbu šią temą suprasti iš esmės ir sugebėti duoti praktinį pavyzdį.

Pirmiausia, pradėkime nuo paprasto closure apibrėžimo. Jeigu naudotume vieno žinomiausių JavaScript guru Kyle Sympson apibūdinimą, closure yra toks atvejas, kai funkcija gali “prisiminti” ir “prieiti” prie savo leksiškos apimties (lexical scope), net jei ta funkcija yra vykdoma už tos leksiškos apimties ribų.

Lexical scope yra dar kita, nors ir susijusi JavaScript tema, tad labai nesigilinant į šį terminą, apie closures galime pasakyti šitaip: tai toks atvejas, kai vidinė funkcija turi prieigą prie ją apgaubiančios funkcijos kintamųjų, nors jei ta vidinė funkcija yra vykdoma visai kitame konktekste.

Be kodo šią savoką sunku suprasti, tad pažiūrėkime į keletą pavyzdžių.

function logName() {
 var name = 'Vingių Jonas';

 function show() {
  console.log(name);
 }
 return show;
}

var person = logName();

person(); // Vingių Jonas

Funkcijoje logName mes deklaruojame kintamąjį name, kuris naudojamas vidinėje funkcijoje show, kurią mes vėliau grąžiname. Tuomet į person kintamąjį mes įsidedame grąžintą funkciją (show), kurią galiausiai iškviečiame paskutinėje eilutėje.

Gal tai ir neatrodo kažkoks stebuklas, bet ar nekeista, kad mes galime vidinę funkciją iškviesti kada ir kur norime, bet ji vis tiek turi prieigą prie jos išorinės funkcijos kintamojo (name)!

Na gerai, pakeiskime šiek tiek šį kodą, ir tas ‘stebuklas’ galbūt pasidarys dar įspūdingesnis:

 function logName(name) {

  function show() {
   console.log(name);
  }
  return show;
 }

 var person = logName('Vingių Jonas');

 person(); // Vingių Jonas

Kas skiriasi šiame variante yra tai, jog nedeklaruojame name išorinėje funkcijoje, bet jį paduodame kaip parametrą. Tuomet, kaip ir pirmame pavyzdyje, mes grąžiname vidinę funkciją, kuri mums išlogina name, paduotą ne jai, bet jos išorinei funkcijai.

Galime sakyti, jog vidinė funkcija “uždaro” (closes in) išorinės funkcijos kintamuosius, kuriuos ji gali vėliau panaudoti. Matyt, iš čia ir bus tas žodis closure.

Pažiūrėkime į dar vieną pavyzdį:

function greet(greetingWord) {
  return function (name) {
    console.log(greetingWord + ' ' + name);
  }
}

Tai štai kodas, kuriame vidinė funkcija naudoja savo ir išorinės funkcijos parametrus. Galiausiai, iškviečiame abi funkcijas su jų parametrais:

var greeting = greet('Labas');
greeting('Vingių Jonai'); // Labas Vingių Jonai

Labai įdomūs pavyzdžiai būna su skaičių sudėjimu. Tiesiog magic:

function makeAdder(outer) {
  return function(inner) {
    return outer + inner;
  }
}

Šiame pavyzdyje mes grąžiname anoniminę funkciją, kuri grąžina sudėtus išorinės funkcijos ir jos pačios, vidinės, argumentus.

Tuomet:

var add3 = makeAdder(3);
var add4 = makeAdder(4);

console.log(add3(3)); // 6 - jėga, matot, kaip ši funkcija 'prisiminė', kad išorinės funkcijos parametras buvo trys??

console.log(add4(4)); // 8 - tas pats ir čia ^

Argi ne puikus tas JavaScript pasaulis?

O jeigu closures pasirodė gana lengva tema, panagrinėkime pavyzdį su ciklu (loop). Turime tokią funkciją:

function buildFunctions() {
  var arr = [];

  for (var i = 0; i < 3; i++) {
    arr.push(
      function() {
        console.log(i);
      }
    )
  }
  return arr;
}

Jos viduje kuriame masyvą, į kurį kiekvieno ciklo metu įdedame po anoniminę funkciją, kuri tiesiog logina i reikšmę. Pastebėkite, jog mes tiesiog įsidedame į masyvą tas funkcijas, jų neiškviečiame.

Taigi, susikurkime masyvą ir iškvieskime jame esančias funkcijas:

var fs = buildFunctions();

// sintaksė gal ir keista, bet mes tiesiog imame masyvo funkcijas ir jas kviečiame:
fs[0]();
fs[1]();
fs[2]();

Kaip manote, ką išlogins konsolėje šios funkcijos? 0, 1, 2? Deja, ne. Rezultatas bus triskart 3! Whaaaaat???

ką??

Iš kur išvis čia trejetas??

Reikalas tame, jog closure ‘uždaryto’ i kintamojo reikšmė yra paskutinė, kuri buvo nustatyta cikle. Taigi, sukant pirmą ciklą, i = 0, antrą ciklą - i = 1, trečią ciklą i = 2. Nepamirškime, jog kiekvieno ciklo pabaigoje i yra padidinamas vienu vienetu (i++), todėl sukant ketvirtą ciklą i reikšmė jau tapo 3, tačiau 3 < 3 === false, todėl iš ciklo buvo išeita. O var i reikšmė atmintyje išliko 3.

Štai į tą paskutinę - 3 - reikšmę referuoja mūsų grąžintos funkcijos fs[0], fs[1], fs[2].

Taigi toks tas kabliukas su closures cikluose. Naujoji ES6 sintaksė situaciją mums leidžia lengvai pataisyti:

function buildFunctions() {
  var arr = [];

  for (let i = 0; i < 3; i++) {
    arr.push(
      function() {
        console.log(i);
      }
    )
  }
  return arr;
}

Skirtumai tarp var ir let reikalauja atskiro straipsnio, bet iš esmės, kalbant labai paprastai, let kiekvieno ciklo metu sukuria naują kintamąjį, tuo tarpu var jį perrašo iš naujo.

Štai ir aptarėme, kas yra tas mistiškasis closure. Gal jūs jau rašote funkcijas, kurių veikimas remiasi closure, tačiau to iki šiol nesupratote?

Vienas gana žinomas closure panaudojimo būdas yra vadinamajame Revealing Module Pattern. Tai vėlgi atskira tema, bet šis design pattern yra tikriausiai vienas žinomiausių JavaScript pasaulyje, kadangi jis leidžia kurti privačius ir viešus metodus bei apsaugo mus nuo globalių kintamųjų kūrimo ir naudojimo.

Šiais karkasų laikais Revealing module pattern nebėra toks aktualus, bet jei norite daugiau programuoti su vanilla JS, galbūt verta į jį pasigilinti. O pagrindinį jo veikimo principą - closures - jau suprantame.

Tikiuosi, kad mano mokymosi užrašai yra aiškūs ir naudingi. O jei radai netikslumą arba turi klausimų, rašyk komentaruose!