Tęsdama savo užrašų apie pagrindinius Javascript konceptus seriją, tiesiog negaliu praleisti THIS temos. Galiu garantuoti praktiškai 100 %, kad bet kuriame techniniame interviu teks susidurti su THIS klausimu vienokiu ar kitokiu būdu. Gal tavęs bus paprašyta, į ką THIS referuos vienu ar kitu atveju, arba bus paklausta, kuo skiriasi bind, apply ir call. Ši tema neabejotinai yra pati svarbiausia JavaScript pasaulyje, todėl ją suprasti reikia kiekvienam JavaScript programuotojui.

O turbūt sunkiausia atsakyti į klausimą - kas yra this JavaScript kalboje. Tad pabandykime panarstyti šį JavaScript kalbos aspektą.

Kalbant paprastai, raktažodis this referuoja į objektą, kuriame duotuoju metu yra vykdomas kodas. Pavyzdžiui, jei naršyklės konsolėje įrašysime šią eilutę console.log(this), mes gausime window objektą, nes naršyklėje globalus objektas yra window.

Tą patį mes gautume ir šioje funkcijoje, kadangi ji būtų vykdoma globaliame objekte:

function logThis() {
  console.log(this)
}

logThis() // window

Dėl šios priežasties mes galime padaryti tokį paprastą fokusą:

function createVariable () {
  this.newVariable = 'labas rytas'
}

createVariable()
console.log(newVariable) // labas rytas

o jeigu išlogintume patį globalų objektą (console.log(window)) ir išskleistume rezultatą, pamatytume savo sukurtą kintamąjį: window objektas

Tad su globaliu objektu bei funkcijomis kaip ir viskas aišku - jei funkcija kviečiama globaliame kontekste, this referuos į globalų objektą.

O kaip visa tai atrodo neglobaliame objekte?

var obj = {
  name: 'Mr Object',
  log: function() {
    console.log(this);
  }
}

obj.log() // Object {name: 'Mr Object', log: f}

Kaip matyti, raktažodis this referuoja į objektą, mūsų atveju pavadintą obj, kadangi jo kontekste yra vykdomas kodas. Pažiūrėkime, kas bus tokiu atveju, jei objekto metodas viduje turi dar vieną funkciją, kurioje naudojamas raktažodis this:

var obj = {
  name: 'Mr Object',
  log: function() {
    var updateName = function (newName) {
      this.name = newName;
    }

    updateName('Mrs Objectiss');
    console.log(this);
  }
}

Realiame gyvenime mes tokio kodo gal niekada ir nerašysime, bet tai gana aiškiai iliustruos mūsų problemą. Metode log mes atnaujiname mūsų objekto property name. Tuomet mes iškviečiame šią funkciją ir išloginame visą objektą. Tikimės, jog name dabar bus “Mrs Objectiss”, ar ne?

obj.log(); // Object {name: 'Mr Object', log: f}

????????????????????????????????????????????????????????

Kas įvyko su mūsų atnaujintu vardu? console.log(window.name) // "Mrs Objectiss. Štai kaip. Vidinėje log metodo funkcijoje this referavo į globalų objektą, todėl dabar jame turime name property.

are you serious?

Čia yra galbūt viena iš tų keistų JavaScript vietų, apie kurią reikia žinoti. Pataisyti kodą galime keliais būdais. Anksčiau dažnai buvo galima pamatyti tokį fixą:

var obj = {
  name: 'Mr Object',
  log: function() {
    var that = this;
    var updateName = function (newName) {
      that.name = newName;
    }

    updateName('Mrs Objectiss');
    console.log(this);
  }
}

Mes išsisaugojame this reikšmę prieš jai pasikeičiant that kintamajame (dažnai naudojamas ir self) ir šį kintamąjį naudojame vidinėje funkcijoje.

Taip pat yra ir specialios built-in JavaScript funkcijos, kurių pagalba galime teisingai susieti this reikšmę. Kalba eina apie bind, call ir apply.

call ir apply

Panagrinėkime labai paprastą pavyzdį, kaip mes galime teisingai susieti this kontekstą su call ir apply pagalba. Turime labai paprastą objektą:

var obj = {
  num: 2
}

Ir funkciją:

var addToThis = function(a) {
  return this.num + a;
}

Šiuo metu funkcija nėra susijusi su objektu, jie gyvena atskirus gyvenimus. Kaip pamenate, this funkcijoje referuotų į globalų objektą, todėl jei tiesiog iškviestume šią funkciją, gautume NaN, nes globaliame objekte neturime tokio dalyko kaip num. Tam, kad funkciją galėtume iškviesti mūsų sukurtame objekte obj, mes turime juos susieti:

addToThis.call(obj, 3) // 5;

call pirmasis argumentas yra objektas, ant kurio mes norime iškviesti addToThis funkciją, o antrasis argumentas yra tai, ką mes norime paduoti pačiai funkcijai.

Šiuo būdu mes galime teisingai susieti this reikšmę ir mūsų ankstesniame pavyzdyje:

var obj = {
  name: 'Mr Object',
  log: function() {
    var that = this;
    var updateName = function (newName) {
      that.name = newName;
    }

    updateName.call(this, 'Mrs Objectiss');
    console.log(this);
  }
}
obj.log() // Object {name: 'Mrs Objectiss', log: f}

Šįkart pirmasis argumentas yra pats objektas, todėl nurodome this.

apply veikia lygiai tokiu pačiu principu, vienintelis skirtumas yra tai, kad antrajam argumentui mes paduodame masyvą. Įsivaizduokime labai panašią situaciją, kurią turėjome su call:

var obj = {
  num: 2
}

var addToThis = function(a, b, c) {
  return this.num + a + b + c;
}

var arr = [1, 2, 3];
addToThis.apply(obj, arr) // 8;

Tai štai ir visas skirtumas tarp call ir apply. Pastarasis dažniausiai naudojamas tokiais atvejais, kai nežinome tiksliai, kiek argumentų turėsime.

bind

Funkcija bind skiriasi nuo aukščiau aptartų funkcijų tuo, jog ji susieja raktažodį this ir mums grąžina teisingai susietą funkciją, kurią mes galime patys iškviesti vėliau.

Imkime tą patį pavyzdį:

var obj = {
  num: 2
}

var addToThis = function(a) {
  return this.num + a;
}

var bound = addToThis.bind(obj) // šioje vietoje paduodame tik objektą, su kuriuo norime susieti funkciją

bound(3) // štai šioje vietoje paduodame addToThis funkcijai argumentus; 5

Labai dažnai bind yra naudojamas dirbant su vartotojo interakcijomis, pvz, click events, kadangi tuomet kodo vykdymo kontekstas pasikeičia.

Pabaigai dar apžvelgsime, kaip this veikimas keičiasi su naująja JavaScript versija ES6, su kuria atsirado arrow funkcijos.

arrow funkcijos ir ‘Tai’

Išties, nauja anoniminių funkcijų sintaksė yra smagi ne vien dėl jos trumpumo, bet ir dėl skirtingo this reikšmės nustatymo.

Kaip matėme, this reikšmė priklauso nuo to, kaip ir kada funkcija yra kviečiama. Jei ji kviečiama globaliame objekte, this reikšmė bus window objektas, jei funkcija kviečiama kaip objekto metodas, tai this reikšmė ir bus tas objektas (plius dar visi keistumai su nested funkcijomis ir metodais).

Tačiau su arrow funkcijomis this reikšmė nėra susiejama priklausomai nuo to, kur ir kada ji iškviečiama. arrow funkcijose this reikšmė priklausys nuo to, kur ta funkcija parašyta. Tad jei ji parašyta objekte, this reikšmė visada ir bus tas objektas.

Paimkime jau mums matytą pavyzdį ir perrašykime jį naudojant arrow funkcijos sintaksę:

var obj = {
  name: 'Mr Object',
  log: function() {
    var updateName = (newName) => {
      this.name = newName;
    }

    updateName('Mrs Objectiss');
    console.log(this);
  }
}

obj.log() // Object {name: 'Mrs Objectiss', log: f}

Ech, tas arrow funkcijų grožis! Tiesą sakant, naudojant naująją sintaksę bent jau man praktiškai netenka “rankiniu būdu” (naudojant bind, call ar apply) susieti this konteksto.

arrow funkcijos nusipelno atskiro straipsnio, nes tai išties labai laukiamas ir mėgstamas JavaScript kalbos funkcionalumas, tačiau this kontekste pakanka žinoti, kad arrow funkcijose this reikšmė imama remiantis pagal tai, kur kodas yra parašytas, o ne kaip jis kviečiamas.

Labai norėčiau sužinoti, ar beskaitydami sužinojote ko nors naujo. Jei taip, rašykite komentaruose!